Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten bereds av gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljs via val med fyra års mellanrum. Den gemensamma kyrkofullmäktige består av 31 medlemmar, varav 14 personer representerar Agricola svenska församling.

 

Agricola svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026

Mia Aitokari
Emma Broman
Britta Dromberg
Görel Engström
Johanna Granqvist
Bo Lindfors
Mona Lindlöf
Kim Malms
Gerd Mattsson-Turku
Camilla Nylund
Åke Nybondas
Thomas Rosenberg
Olof Sundberg
Lena Weckman

 

Gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Gemensamma fullmäktige 2023-2026