Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten bereds av gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljs via val med fyra års mellanrum. Den gemensamma kyrkofullmäktige består av 31 medlemmar, varav 15 personer representerar Agricola svenska församling.

Arto Kujala är ordförande och Thomas Rosenberg viceordförande för perioden 2019-2020.
Arto Kujala är ordförande och Mia Aitokari viceordförande för perioden 2021-2022.

 

Agricola svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Mia Aitokari
Leif Andersson
Britta Dromberg
Görel Engström
Sten Frondén
Johanna Granqvist
Tove Heinonen
Karl-Magnus Lindfors
Mona Lindlöf
Thérèse Meriheinä
Gun Monto
Bertel Mårtenson
Thomas Rosenberg
Mikko Suominen
Niklas Turku