Förverkliga det goda


Gemensamt Ansvar 2024 hjälper unga som upplever djup ensamhet eller som löper risk att marginaliseras, förlora kontrollen över sina liv och sina möjligheter till ett gott liv i Finland och i världen.

Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av högstadieeleverna och studerandena på andra stadiet ensamhet.


”Om man har glada eller sorgliga nyheter finns det ingen att berätta för.” – Ungdom, 17

För unga som är ensamma eller tvingats bli flyktingar kan framtiden se dyster ut. De kanske själva upplever att det inte finns några alternativ. Men om de unga får hjälp så ökar det avsevärt deras möjligheter till en bra framtid.

Med kampanjen vill Gemensamt Ansvar signalera att du genom att donera till insamlingen kan möjliggöra en ljusare framtid för de unga. Genom att ge ett bidrag kan du göra hjälpen till verklighet.

I Finland styrs intäkterna via HelsingforsMission och de evangelisk-lutherska församlingarna till ensamma unga. HelsingforsMission hjälper ensamma unga genom att erbjuda kris- och samtalshjälp runt om i Finland. Kyrkans Utlandshjälp hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga.

Ge ett bidrag till Gemensamt Ansvar insamlingen via Agricola svenska församling. Donera.


Gör kompisen till verklighet


Årets inhemska partner, HelsingforsMission, erbjuder stöd från Solidaritetsinsamlingen till skolor som deltar i programmet School to Belong. De tillhandahåller verktyg och resurser för att identifiera och ta upp ungas ensamhet samt erbjuda stöd. Med stöd från Gemensamt Ansvar 2024 kan HelsingforsMission även möjliggöra yrkesmässig samtalsstöd, så att unga människor kan bearbeta tankar om ensamhet och dess koppling till känslor och beteende.

Lauri, 16 år, hoppas att allt fler ska få hjälp med sin ensamhet. – Ensamhet borde inte behöva hållas hemlig, utan det bör gå att prata om med lärare och föräldrar. Ofta kan situationen lösas med deras hjälp, säger Lauri.

Gör utbildningen till verklighet


Med stöd från Insamlingscentralens gemensamma ansträngningar arbetar Kyrkans Utlandshjälp (KUA) katastroffond i sex flyktingbosättningar i Uganda, där sammanlagt 1,5 miljoner människor lever som flyktingar efter att ha kommit till landet. En tredjedel av dem kommer från den decennielånga konfliktdrabbade Demokratiska republiken Kongo. Med katastroffondens stöd hjälps till exempel flyktingar som lever i bosättningen Nakivale och lokala unga i svårast ställning att återvända till skolan.

Dorcas, 17 år, anlände till Uganda år 2022. Flykten från Kongo förändrade hennes liv fullständigt, och skolgången har inte varit helt enkel.

Donera.

 

Länk till Gemensamt Ansvar insamlingens nätsida

 

Delta i Gemensamt Ansvar insamlingen

- via församlingens MobilePay, använd numret: 31687, referens 305420 
- via församlingens Donationssida på webben: gemensamtansvar.fi/agricolasv
- via bankkonto: 
     Aktia FI82 4055 0010 4148 41
     Nordea FI16 2089 1800 0067 75
     OP FI14 5000 0120 2362 28
     Refrens: 305420

Kirkkopalvelut ry insamlingstillstånd RA/2020/639, i kraft tills vidare;
I Åland ÅLR/2023/7525 tills 1.1–31.12.2024 

 

Gemensamt Ansvar insamlingen inleds på Kyndelsmässodagen 4.2 och pågår hela året.

Tack för ditt bidrag!

 

Gemensamt Ansvar hjälper unga i Finland och ute i världen. Under år 2024 ser HelsingforsMission, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands församlingar och Kyrkans Utlandshjälp till att hjälpen når fram.

Gemensamt Ansvar - Gör kompisen till verklighet