Vi deltar ännu i ett sista farväl av en familjemedlem, vän eller bekant

När sorgen möter

Då en anhörig dör kommer livet av sig, allt blir annorlunda och det är svårt att fungera som vanligt.

Begravningen är ett sätt att ta avsked. Vid begravningen får vi tacka för vad den döda gett oss och be om förlåtelse för det som inte blev som vi tänkt i vår relation. Vid begravningen lyser prästen frid över den döda och överlåter den döda i Guds gemenskap och frid.

Praktiska saker att tänka på

Begravning

När någon dött kan de anhöriga ta kontakt med församlingen och församlingssekreteraren. Man bokar då jordfästningsdag, platsen för jordfästning, eventuell minnesstund och präst och kantor.
Senare tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal. Då kan de anhöriga samtala om allt som hör samman med dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Man kan också kontakta kantor för att diskutera musik vid jordfästningen och minnesstunden.

Jordfästningar hålls i kapellet, i kyrkan eller vid graven.

Minnesstund kan hållas i församlingshemmet eller annan valfri plats. Om ni väljer att hålla minnesstunden i församlingens lokaler, bokas den samtidigt som jordfästningen. Mera info om våra utrymmen


Tacksägelse

Oftast nämner man den avlidna i högmässan på söndagen efter jordfästningen. Detta kommer de anhöriga och prästen överens om. Om anhöriga önskar, kan de själva tända ljuset vid tacksägelsen.


Ljuständning

På Alla helgonsdag hålls en gudstjänst i församlingen och ljus tänds för alla de församlingsbor som avlidit sedan senaste Alla helgonsdag.

Kista med blommor

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön. I en del kyrkor tänds också ett ljus för den avlidna.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris