Nattvardskärl

Gudstjänster

I gudstjänsten möts vi i olika åldrar och livssituationer. Vi stöder och hjälper varandra. Vi möts inför Guds ansikte, får komma med glädje och sorg, hopplöshet och livsmod. Jesus Kristus själv är mitt ibland oss och möter oss.

Gudstjänsten vill vi dela tillsammans. Vi kan dela med oss av gåvor vi har fått.

Och vi vill också ge den som bara "vill vara" möjlighet att andas ut och hämta kraft från Honom själv. Gudstjänsten är ingen plats att fylla på ännu mera krav, utan en plats att hämta kraft i stillhet, bön, lovsång och nattvard.

Högmässor (gudstjänst med nattvard) hålls varje söndag i någon av församlingens kyrkor. Ibland kan vi också hålla friluftsgudstjänster ute i byarna. Vi vill också erbjuda andra former av mässor, som t.ex. taizémässa och kvällsmässa.

Förutom i gudstjänsten får vi mötas vid andra möten och samlingar. De kan hållas på olika platser i församlingen, t.ex. i församlingshemmet eller på andra håll i församlingen.

Andakter hålls regelbundet i olika boenden.

Har du någon idé om hurdan gudstjänst du vill vara med om, ta kontakt så kan vi fundera vidare tillsammans.