Agricola svenska församlings mission, vision och värderingar

Agricola svenska församlings strategi för åren 2022-2024 är klar

Tack till församlingsmedlemmar, förtroendevalda, medarbetare och styrgruppen som på olika sätt medverkat i processen för strategin. Församlingsrådet godkände strategin på sitt möte 3.5.2021. I strategin vill vi poängtera gemenskapen och vår vandring tillsammans i Kristi kärlek och att vi tillsammans formar och gör församlingen till det den är.

Tack för att du är med i bygget! 

 

Länk till församlingens strategi 2022-2024 (öppnas som prdf)

 

 

Strategiarbetet 

Tack till alla som fyllde i frågeformuläret. Vi fick in 57 svar. Nu fortsätter vi med att utvärdera svaren och hålla workshops med förtroendevalda och anställda. En av församlingsrådet tillsatt styrgrupp håller i strategiarbetet och strategin ska vara färdig att godkännas senast i maj 2021. I styrgruppen sitter: Stina Lindgård, ordförande, Karl-Magnus Lindfors, Maria Lill-Smeds, Linda Haapalainen, Minna Silfvergrén och Bettina Laaksonen, sekreterare.