Agricola på spåret 

Hur ska vi bygga vidare på Agricola svenska församling? Vi är på spåret!

Vi samlas kl. 18 för att diskutera hur församlingen skall utvecklas i framtiden

    To 3.3 i Mikaelsstugan, Forsby
    To 10.3 i Byagården, Sarvsalö
    On 16.3 i Lappträsk församlingshem
    On 23.3 i Lovisa församlingshem
    To 31.3 i Annagården, Andersby
    On 6.4 i Brukets församlingshem, Strömfors
    To 7.4 på Teams

Välkommen!


Som grund för diskussionen ligger församlingens strategi

Tidtabell för Agricola på spåret kvällarna
Agricola svenska församlings mission, vision och värderingar

Agricola svenska församlings strategi för åren 2022-2024 är klar

Tack till församlingsmedlemmar, förtroendevalda, medarbetare och styrgruppen som på olika sätt medverkat i processen för strategin. Församlingsrådet godkände strategin på sitt möte 3.5.2021. I strategin vill vi poängtera gemenskapen och vår vandring tillsammans i Kristi kärlek och att vi tillsammans formar och gör församlingen till det den är.

Tack för att du är med i bygget! 

 

Länk till församlingens strategi 2022-2024 (öppnas som prdf)

 

 

Strategiarbetet 

Tack till alla som fyllde i frågeformuläret. Vi fick in 57 svar. Nu fortsätter vi med att utvärdera svaren och hålla workshops med förtroendevalda och anställda. En av församlingsrådet tillsatt styrgrupp håller i strategiarbetet och strategin ska vara färdig att godkännas senast i maj 2021. I styrgruppen sitter: Stina Lindgård, ordförande, Karl-Magnus Lindfors, Maria Lill-Smeds, Linda Haapalainen, Minna Silfvergrén och Bettina Laaksonen, sekreterare.