Strategiarbetet fortsätter

Tack till alla som fyllde i frågeformuläret. Vi fick in 57 svar. Nu fortsätter vi med att utvärdera svaren och hålla workshops med förtroendevalda och anställda. En av församlingsrådet tillsatt styrgrupp håller i strategiarbetet och strategin ska vara färdig att godkännas senast i maj 2021. I styrgruppen sitter: Stina Lindgård, ordförande, Karl-Magnus Lindfors, Maria Lill-Smeds, Linda Haapalainen, Minna Silfvergrén och Bettina Laaksonen, sekreterare.