Lappträsk Lilla kyrka

Lappträsk lilla kyrka

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

150

Sommaröppet onsdagar 4.6–11.8.2024 kl. 13-15, församlingsmästare på plats, som berättar om kyrkan 
 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

Kyrkan rymmer ca 150 personer.

Lilla kyrkan (Finska kyrkan) ligger precis invid den större kyrkan. Byggnadsarbetena började i april 1744 under ledning av Eerikki Tikkala från Porlom by i Lappträsk, och kyrkan stod färdig redan den 25 maj samma år. Predikstolen blev färdig 1746. Kyrkan målades 1818. Lilla kyrkan är kvadratformad.

Förfrågningar och bokningar

0447229241 Församlingssekreterare

Parkering Parkering
Toalett Toalett