Lappträsk Lilla kyrka

Lappträskvägen 18 , 07800 Lappträsk

Sommaröppet onsdagar 8.6–3.8 kl. 13-15

Lappträsk lilla kyrka

Lilla kyrkan (Finska kyrkan) ligger precis invid den större kyrkan. Byggnadsarbetena började i april 1744 under ledning av Eerikki Tikkala från Porlom by i Lappträsk, och kyrkan stod färdig redan den 25 maj samma år. Predikstolen blev färdig 1746. Kyrkan målades 1818. Lilla kyrkan är kvadratformad.

Kyrkan rymmer ca 150 personer.

Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett