Lappträsk Lilla kyrka

Lappträsk lilla kyrka

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

150

Sommaröppet onsdagar 4.6–11.8.2024 kl. 13-15, församlingsmästare på plats, som berättar om kyrkan 
 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

Kyrkan rymmer ca 150 personer.

Lilla kyrkan (Finska kyrkan) ligger precis invid den större kyrkan. Byggnadsarbetena började i april 1744 under ledning av Eerikki Tikkala från Porlom by i Lappträsk, och kyrkan stod färdig redan den 25 maj samma år. Predikstolen blev färdig 1746. Kyrkan målades 1818. Lilla kyrkan är kvadratformad.

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

0447229241 Församlingssekreterare

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

ons 2.10 kl. 18.00

Lappträskvägen 18, 07800 Lappträsk

Mässa i Taizéstil

En lugn och meditativ vardagskvällsmässa med Taizésånger.