Vigsel

Välsignelse

En kärlekens fest, men också något mycket mera. Vid vigseln ber man Gud välsigna äktenskapet och makarna lovar inför Gud och bröllopsvittnena att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Vid välsignelse av äktenskap ber vi på samma sätt att Gud välsignar äktenskapet.

 

Vad som krävs

För kyrklig vigsel måste åtminstone den ena av de blivande makarna vara konfirmerad och tillhöra en evangelisk luthersk församling medan den andra kan tillhöra ett annat kristet samfund. I annat fall är en kyrklig välsignelse av brudparet möjlig. I sådana fall föregås välsignelsen av borgerlig vigsel.

Hindersprövningen görs antingen vid församlingskansliet eller magistraten. Läs mera om hindersprövningen
Ta i god tid kontakt med församlingssekretareren för att boka kyrka och präst och kantor.
Vigseln behöver inte ske i en kyrka utan vigseln kan ske var som helst till exempel i hemmet eller på en strand.
Före vigseln kontaktar prästen brudparet för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan även träffa kantorn för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

Det behövs också två vidtalade vittnen vid vigseln.
Vid kyrklig vigsel är präst, kantor och kyrka eller kapell gratis.

Brudpar i kyrka

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.

Läs om välsignelse av äktenskap

Ett samkönat par som vigts borgerligt kan ordna en bönestund med en präst.

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop