Vigsel

Välsignelse

En kärlekens fest, men också något mycket mera. Vid vigseln ber man Gud välsigna äktenskapet och makarna lovar inför Gud och bröllopsvittnena att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Vid välsignelse av äktenskap ber vi på samma sätt att Gud välsignar äktenskapet.

 

Vad som krävs

För kyrklig vigsel måste åtminstone den ena av de blivande makarna vara konfirmerad och tillhöra en evangelisk luthersk församling medan den andra kan tillhöra ett annat kristet samfund. I annat fall är en kyrklig välsignelse av brudparet möjlig. I sådana fall föregås välsignelsen av borgerlig vigsel.

Hindersprövningen görs antingen vid församlingskansliet eller magistraten.
Ta i god tid kontakt till församlingskansliet för att boka kyrka och präst och kantor.
Vigseln behöver inte ske i en kyrka utan vigseln kan ske var som helst till exempel i hemmet eller på en strand.
Före vigseln kontaktar brudparet den präst som ska viga dem för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan även träffa kantorn för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

Det behövs också två vidtalade vittnen vid vigseln.
Vid kyrklig vigsel är präst, kantor och kyrka eller kapell gratis.

Vigsel i Lappträsk kyrka