Agricola svenska församlings elektroniska anslagstavla

På den här anslagstavlan publiceras församlingens protokoll och tjänsteinnehavarbeslut.

 

Församlingsrådets protokoll

Möte 6  04.07.2024
Möte 5  18.06.2024
Möte 4 13.05.2024
Möte 3 15.04.2024
Möte 2 04.03.2024
Möte 1 13.02.2024


Möte 8 07.12.2023
Möte 7 20.11.2023
Möte 6 09.10.2023
Möte 5 18.09.2023

 

Tjänsteinnehavarbeslut

Beslut nr 1/7/2024
Beslut om att sälja till förmån för diakonifonden

 

Meddelande om framläggandet av protokoll

Tid för delfående - den 7:e dagen från att protokollet lagst fram
Tid för sökande av ändring - 14 dagar för begäran om omprövning
Beslutsprotokoll på nätet minst - 7 + 14 = 21 dagar

 

Tid för delfående - den 7:e dagen från att protokollet lags fram
Tid för sökande av ändring - 30 dagar för kyrkobesvär
Beslutsprotokoll på nätet minst 7 + 30= 37 dagar