Agricola svenska församlings elektroniska anslagstavla

På den här anslagstavlan publiceras församlingens protokoll och tjänsteinnehavarbeslut.

 

Församlingsrådets protokoll

Möte 1 13.02.2024

 

 

 

Tjänsteinnehavarbeslut

Beslut nr 1/7/2024
Beslut om att sälja till förmån för diakonifonden

 

Meddelande om framläggandet av protokoll

Tid för delfående - den 7:e dagen från att protokollet lagst fram
Tid för sökande av ändring - 14 dagar för begäran om omprövning
Beslutsprotokoll på nätet minst - 7 + 14 = 21 dagar

 

Tid för delfående - den 7:e dagen från att protokollet lags fram
Tid för sökande av ändring - 30 dagar för kyrkobesvär
Beslutsprotokoll på nätet minst 7 + 30= 37 dagar