Konfirmationstid - skriftskola

 

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

 

Läs mera om konfirmandarbetet och skriban 

 

 

 

Unga i alba

Bekanta dig med den nya konfirmandplanen