Månadsblad

 

Vi publicerar inget månadsblad för tillfället


I församlingen vill vi följa de restriktioner som pålagts och därför avslutar vi våra grupper och verksamheten från och med 30.11.2020. Vi hoppas att vi på detta sätt kan hjälpa till med att hejda smittspridningen.

Gudstjänsterna strömmas och förrättningar håller vi som normalt, dock med högst 10 närvarande.
 

 

Så här når vi varandra!

Agricola svenska församling annonserar varje vecka i tidningen Nya Östis.
Vill du dessutom få församlingens månadsblad, så kan du printa ut det från vår hemsida eller beställa det till din e-post via agricolaforsamling@evl.fi eller per tfn 044 722 9241.

Månadsbladet finns också på våra anslagstavlor och att plocka med sig från våra utrymmen

Vi finns också på Facebook, Instagram och Youtube