Agricolakören
Agricolakören

Agricolakören - församlingens vuxenkör är en blandad kör. 
Nya sångare är välkomna med. Kontakta Vera Tollander för mer info.

Torsdagar kl. 18.00-19.30 i Lovisa Gravkapell.

Vårterminen 19.1-28.5.2023.

Ingen övning torsdag 23.2- Sportlov v.8.

Torsdag 9.3 Övningen hålls i Pernå kyrka kl. 18.00-ca 20.00.

Ingen övning torsdag 13.4.

vera.tollander(a)evl.fi
044 722 9223

 

Kören medverkar

torsdag 9.2 kl. 18.30 under Läsmöte i Pockar

Gemensamt Ansvar - konsert
onsdag 15.2 kl. 18 i Lovisa kyrka
onsdag 15.3 kl. 18 i Lappträsk kyrka

söndag 12.3 kl. 10 radierad gudstjänst i Pernå kyrka

 

fredag 7.4 kl. 13 Långfredagens gudstjänst i Lappträsk kyrka

söndag 9.4 kl. 10 Påskdagens festmässa i Pernå kyrka


söndag 28.5 i Sibbo kyrka Mässa i irländsk folkton ”Guds andedräkt” med Östra Nylands kyrkosångskrets. Efteråt gemensam vårfest i församlingshemmet.

 

AGRICOLAKÖREN   *   VÅREN 2023

Övningar i Lovisa gravkapell, torsdagar kl. 18.00-19.30.
Med fet stil: Evenemang, konserter, gemensamma övningar, undantag.Mars

Torsdag 16.3 Övning: Långfredag och Påskdagen

Torsdag 23.3 Övning: Långfredag och Påskdagen

Torsdag 30.3 Övning: Långfredag och Påskdagen


April

7.4 LÅNGFREDAGENS GUDSTJÄNST kl. 13.00 i Lappträsk kyrka, samling 12.
9.4 Påskdagens festmässa i Pernå kyrka kl. 10, samling 9.15.


Torsdag 20.4 Övning: Guds andedräkt
Torsdag 27.4 Övning: Guds andedräkt


Maj

Torsdag 4.5 Övning: Guds andedräkt
Tisdag 9.5 kl. 18.00, KRETSENS övning i Borgå, Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24.
Torsdag 11. 5 Övning: Guds andedräkt
 25.5 Övning i Sibbo med Kyrkosångskretsen.
28.5 GUDS ANDEDRÄKT i Sibbo kyrka. ÖVNING kl. 14.30 i Sibbo, Mässa kl. 17.00.
Efterår VÅRFEST i församlingshemmet för kretsen.