Agricolakören - församlingens vuxenkör är en blandad kör. 
Nya sångare är välkomna med. Kontakta Vera Tollander för mer info.

Torsdagar kl. 18.00-19.30 i Lovisa Gravkapell.

vera.tollander(a)evl.fi
044 722 9223

 

Kören medverkar under Gemensamt Ansvar - konsert
onsdag 15.2 kl. 18 i Lovisa kyrka
onsdag 15.3 kl. 18 i Lappträsk kyrka

söndag 12.3 kl. 10 radierad gudstjänst i Pernå kyrka

söndag 28.5 i Sibbo kyrka Mässa i irländsk folkton ”Guds andedräkt” med Östra Nylands kyrkosångskrets. Efteråt gemensam vårfest i församlingshemmet.