Agricolakören

Torsdagar kl. 18.30-20.00 i Lovisa Gravkapell.

Vi sjunger både klassisk musik och gospel. Kören deltar i församlingens evenemang, särskilt under kyrkoårets högtider.

Anmäl dig till körens dirigent Merja Mäkivirta

merja.makivirta(a)evl.fi

044 722 9214

Kyrkomusikfesten 15-16.10.2022 i Åbo

 

Kyrkosångsförbundet (fsksf.fi)
 

Alla noter finns på hemsidan under ”Material”.
Observera följande beträffande musiken:
-Den latinska mässmusiken är helt oförändrad.
-Psalmmelodier och tillhörande kör- och instrumentalsatser är till största delen oförändrade,
men texterna har till stor del bytts ut p.g.a. den ändrade tidpunkten på kyrkoåret.
För att undvika missförstånd måste därför alla kopiera upp samtliga psalmer på nytt, både de unisona och de som har körstämmor, alltså samtliga psalmer både för Blandad kör och Kör för alla

-Ett av församlingsomkvädena till Kyrie kommer att sjungas på finska (samma melodi som vår Mässa 3).
Denna hittar ni under rubriken ”Unisona mässpartier” samt under ”Församlingsomkväden Kör för alla”.