Agricolakören
Agricolakören

Agricolakören - församlingens vuxenkör är en blandad kör. 
Nya sångare är välkomna med!
Anmäl dig gärna på förhand!

Övningarna hålls torsdagar kl. 18.00-19.30
vanligen i Lovisa Gravkapell.
Se schemat för undantag.

Kören medverkar;

Sö 26.5 kl. 18 Borgå domkyrka: Aftonsång
Musik av Henrik Sundblad (1880-1947) i ny gestalt av Dag-Ulrik Almqvist. 
Aftonsång är en del av Domkyrkomusikens 100 års firande. Östra Nylands & Helsingfors Kyrkosångskrets.

Övningar av Evensong;

Agricolakören träffas i Lovisa gravkapell torsdagar kl. 18.00-19.30.
18.4, 25.4, 2.5, 16.5. 

Tisdag 14.5 kl. 18 i Matteuskyrkan, Helsingfors. Åbohusvägen 3, 00900 Helsingfors

Tisdag 21.5 kl. 18 Borgå domkyrka

Söndag 26.5 kl. 16 Borgå domkyrka.
AFTONSÅNG kl. 18!
Efteråt sits för Kyrkosångarna på Domprostgården. Finnbyvägen 6, 06100 Borgå

 Vera Tollander

vera.tollander@evl.fi
044 722 9223