Kyrktorget

Brandensteinsgatan 11 , 07900 Lovisa

Kyrktorget i Lovisa

Arbetsutrymmen för de anställda i Agricola svenska församling, Agricolan suomalainen seurakunta och Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.