Kyrktorget

Kyrktorget i Lovisa

Brandensteinsgatan 11, 07900 Lovisa

044 722 9241

Församlingskansliet är öppet
måndagar kl. 9-12
torsdagar kl. 9-12

 

 

Församlingskansliet finns på Kyrktorget

Här finns också arbetsutrymmen för de anställda i Agricola svenska församling, Agricolan suomalainen seurakunta och Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.