Kyrktorget

Brandensteinsgatan 11 , 07900 Lovisa
044 722 9241

Församlingskansliet är öppet
måndagar kl. 9-12
fredagar kl. 9-12

Kyrktorget i Lovisa

Församlingskansliet finns på Kyrktorget

Här finns också arbetsutrymmen för de anställda i Agricola svenska församling, Agricolan suomalainen seurakunta och Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.