Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordförande utses av domkapitlet. Under perioden 2023-2024 är Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska församling, orförande i gemensamma kyrkorådet. Petri Hyvönen är viceordförande.

 

Medlemmar från Agricola svenska församling i gemensamma kyrkorådet 2023-2024

Olof Lassas
Karl-Magnus Lindfors
Mona Lindlöf
Gun Monto
Veronica Svenskberg