Lovisa kyrkas orgel

Bakgrund

Lovisa kyrka, som stod klar år 1865 enligt ritningar av arkitekt Georg Theodor Chiewitz, fick drygt trettio år senare en orgel. Orgeln från år 1898 byggdes av danskbördige Jens Alexander Zachariassen. Under 1970-talet bytte man ut det pneumatiska systemet till ett elektropneumatiskt. Man tillförde även ett ryggpositiv, vilket innebar att ett nytt spelbord måste byggas.

Renoveringsarbetet 2019-2020


Renoveringen är på slutrakan och har pågått sedan september 2019. Utgångsläget har varit att reparera orgeln så att tekniken är säker och instrumentet fungerar optimalt, samt att återställa dispositionen till det ursprungliga. Målsättningen med alla åtgärder har varit att återfå orgeln till dess ursprungliga värdefulla skick. De mest synliga förändringarna är att ryggpositivet nedmonterats och vid läktarskranket kan man se det nya spelbordet. Orgelhuset med sina utsmyckningar, av arkitekt Johan Jacob Ahrenberg, har reparerats och målats. På den plats där ryggpositivet var, kommer läktarskranket att byggas enligt samma modell som det övriga skranket.


De icke synliga reparationerna har med orgelns funktion att göra. De viktigaste åtgärderna berör lufttillförseln till piporna och spelmekaniken. Träarbeten har utförts i luftlådorna, man har täppt till läckage, bytt ut läder och putsat luftkanalerna. Orgeln har ett nytt och modernt elektriskt system mellan spelbordet och orgelhuset, men allting som berör lufttillförseln till piporna är fortfarande Zachariassens över 100 år gamla pneumatiska teknik. För musikern innebär det nya spelbordet nya möjligheter. Man kan t.ex. spara mängder med personliga registreringar och har möjlighet att med hjälp av den nya tekniken byta registrering snabbt och lätt.

Renoveringen av orgeln möjliggör en kvalitativ klang, tack vare att nästan alla pipor var ursprungliga och materialet av hög kvalitet. Alla pipor är putsade, kontrollerade och vid behov reparerade. Intonering av pipor innebär att man pipa för pipa går igenom klangen, tonhöjden och styrkan. Man har naturligtvis inte försökt ändra på ljudet, utan man har åtgärdat ojämnheter i klang och reparerat dåligt klingande pipor.

Orgeln bevarades från förändringar
 

Lovisa kyrkas historiska orgel förstörde man inte på 1970-talet, utan man byggde ut den genom att lägga till ryggpositivet som gav klangfärger enligt den tidens ideal. Tack vare de bevarade ursprungspiporna och det ursprungliga spelbordet som finns bevarat i kyrkan, har man fått ett fantastiskt utgångsläge för renoveringsarbetet och återgivit orgeln sin ursprungliga status.


Helsingfors 2.3.2020 Pekka Suikkanen

Artikel över Lovisa kyrkas orgel, tidningen Organum 1998, Dag-Ulrik Almqvist.
(Högerklicka på länken och öppna länk i ny flik)

/documents/2867683/4078925/organum_1998_lovisaorgeln.pdf/c04a2081-065f-4212-b91b-ff934dd7fad9Öppna länk i ny flik