Kapell

Inom området för Agricola svenska församling finns flera kapell.

Vid bokningar och tilläggsinformation kontakta församlingssekreteraren på tfn 044 722 9241 eller agricolaforsamling@evl.fi

 

För församlingsmedlemmar kostar det ingenting att hålla förrättningar i våra kyrkor och kapell