Sarvsalö kapell

Sarfsalö kapell

Sarvsalövägen 996, 07780 Härpe

80

Sarvsalö kapell återinvigdes söndag 22.12.2019. Biskop Bo-Göran Åstrand återinvigde det nyrenoverade kapellet

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 6.8 kl. 18.00

Sarvsalövägen 996, 07780 Härpe

Högmässa i Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
sö 3.9 kl. 18.00

Sarvsalövägen 996, 07780 Härpe

Högmässa i Sarvsalö kapell-inledning av jaktsäsongen

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
sö 1.10 kl. 18.00

Sarvsalövägen 996, 07780 Härpe

Högmässa i Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa
sö 5.11 kl. 18.00

Sarvsalövägen 996, 07780 Härpe

Högmässa i Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa
sö 3.12 kl. 18.00

Sarvsalövägen 996, 07780 Härpe

Högmässa i Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa