Ung musik
Kom med och spela och sjung med Vera. 
Vi träffas tre gånger i augusti och medverkar i högmässan 1.9 kl. 10 i Lovisa kyrka.
Träffarna är;
onsdag 14.8
torsdag 22.8
fredag 30.8
Tid: kl. 14.30-15.30.
Plats: Lovisa prästgård, Alexandersgatan 11.

Ung musik ingår i församlingsorienteringen för konfirmander. 

Anmäl dig på förhand till Vera senast 9.8.
tfn 044 722 9223.
 

PSALMMARATON - Ung psalm
Kom med på psalmkväll med temat Ung psalm torsdag 10.10 kl. 18 i Lovisa kyrka.
Under kvällen sjunger vi många psalmgodingar och favoriter.
Bland dem Måne och sol, Du är helig, Lågorna är många, Gud jag undrar över livet, Du vet väl om att du är värdefull m.fl.