Agricola svenska församlings ligor 2021-2022

 


Ligan är församlingens eftermiddags klubb som riktar sig till skolbarn i klasserna 3-6.

Klubben är tänkt för de barn som inte vill eller kan vistas ensamma hemma efter skolan.

Under eftermiddagen kan barnen göra läxor, spela spel, pyssla, rita, leka och umgås med sina vänner.

Ligan är kostnadsfri så ta med eget mellanmål.
Minimigräns är 5 deltagare per klubb.

Höstens verksamhet publiceras i augusti.

 

Frågor? Kontakta gärna församlingens familjearbetare:

Linda Lönnroth 044-7229210 eller linda.lonnroth@evl.fi

Pamela Westerlund 040-8387671 eller pamela.westerlund@evl.fi

 

 

 

YouTube-video
Barn som spelar brädspel