Agricola svenska församlingens Ligor 2023-2024

 

Ligan är församlingens eftermiddags klubb som riktar sig till skolbarn i klasserna 3-6. Ligan är direkt efter skoldagens slut till kl.15.30 varannan vecka.
Under eftermiddagen kan barnen göra läxor, spela spel, pyssla, rita, leka och umgås med sina vänner.
Ligan är kostnadsfri så ta med eget mellanmål.
Minimigräns är 5 deltagare per klubb, max 14.
Anmälningar tas emot från den 23.8 via länken.  De fjorton första som har anmält sig ryms med. De övriga blir på väntelistan.

Måndagar:
Jämna veckor: Forsby Agricolahall, börjar 4.9

Tisdagar:
Ojämna veckor: Tessjö ungdomslokal, börjar 29.8

Jämna veckor: Lappträsk församlingshem, börjar 5.9
 

Torsdagar:
Ojämna veckor: Lovisa Prästgård, 31.8


Jämna veckor: Mariagården i Liljendal, börjar 7.9

 

 

 

Via länken kan du anmäla dig :)

 

https://www.mvs.fi/srk/loviisa/url/qZD2RT0wRb

 

Frågor? Kontakta gärna församlingens familjearbetare:

Linda Lönnroth 044-7229210 eller [email protected]

Pamela Westerlund 040-8387671 eller [email protected]

 

 

 

YouTube-video
barn
sommar