Agricola svenska församlings ligor 2022-2023

 

Ligan är församlingens eftermiddags klubb som riktar sig till skolbarn i klasserna 3-6. Klubben är tänkt för de barn som inte vill eller kan vistas ensamma hemma efter skolan.
Under eftermiddagen kan barnen göra läxor, spela spel, pyssla, rita, leka och umgås med sina vänner. Ligan är kostnadsfri så ta med eget mellanmål.
Minimigräns för att klubben ordnas är 5 barn. De fjorton första som har anmält sig ryms med. De övriga blir på väntelistan.

Måndagar:
Jämna veckor: Forsby Agricolahall (börjar 19.9)

Tisdagar:
Ojämna veckor: Tessjö ungdomslokal (Börjar 13.9)
Jämna veckor: Lappträsk Församlingshem (Börjar 20.9)

Torsdagar:
Ojämna veckor: Lovisa Prästgård (Börjar 15.9)
Jämna veckor: Mariagården i Liljendal (Börjar 22.9)

 

Via länken kan du anmäla dig :)

https://www.mvs.fi/srk/loviisa/url/v4pKNL7cNx

 

Frågor? Kontakta gärna församlingens familjearbetare:

Linda Lönnroth 044-7229210 eller linda.lonnroth@evl.fi

Pamela Westerlund 040-8387671 eller pamela.westerlund@evl.fi

 

 

 

YouTube-video
barn
sommar