Gravärenden

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna. Har du frågor om gravar eller gravplatser? Vänligen kontakta förvaltningssekreteraren per e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

 

Avgifter

 

 

Gitte Backman, tfn 050 382 7525, ansvarar för gravväsendet inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

 

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats