Gravärenden

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänsterna. Har du frågor om gravar eller gravplatser? Vänligen kontakta förvaltningssekreteraren per e-post lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

 

Avgifter

 

Begravningsavgifter

  • Gravsättning av kista (öppning, täckning och iståndsättning av graven) 800€
     
  • Gravsättning av urna i urnelund eller grav 125€
     
  • Gravsättning av aska (strö aska i jorden) i asklund eller grav 25€

 

  • Namnplatta till urne- eller asklund 200 €
  • Specialarbeten (åtgärder som berör kantstenar och minnesmärken) 175€/påbörjad timme

 

Läs mera om Gravplatsavgifter Öppna länk i ny flik

Läs mera om Priser för tjänster och hyror för utrymmen

Läs mera om Gravskötselavgifter

 

Mera info om våra begravningsplatser

 

 

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats