Gravärenden

I Agricola svenska församling ansvarar Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för gravtjänsterna. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via församlingskansliet, där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravning och minnesstund
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor

 

 

Avgifter

 

Gitte Backman, tfn 050 382 7525, ansvarar för gravväsendet inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet