Bemärkelsedagar

Livet har många höjdpunkter. Förutom de oregelbundna – födslar, giftermål m.m. – finns det sådana som kommer regelbundet. De oregelbundna är ibland överraskande, medan de regelbundna är lättare att planera. Men de är alla viktiga på sitt sätt. 
 

Den viktigaste bland livets regelbundna höjdpunkter är kanske födelsedagen. Särskilt s.k. ”jämna år” (eller egentligen jämna decennier) firar vi ju gärna, och församlingen deltar gärna i firandet. 
 
Agricola svenska församling bjuder därför in dem av sina medlemmar som under året fyller 80, 85 eller 90 år till en gemensam födelsedagsfest i samband med en gudstjänst, dit också en följeslagare är välkommen. Tyvärr har coronapandemin ställt till det så att vi inte kan ordna någon fest varken 2020 eller 2021. Men vi gör en inbetalning till vårt missionsprojekt i Nepal där vi stöder byautvecklingen och speciellt kvinnors möjlighet att få inkomster och barnens möjlighetet att gå i skola.
 
De som fyller 91 år eller mer får en gåva av församlingen med en hälsning från kyrkoherden .
 
Vi önskar lycka och välsignelse till alla som har bemärkelsedagar!
 

Korg med blommor