Bemärkelsedagar

Livet har många höjdpunkter. Förutom de oregelbundna – födslar, giftermål m.m. – finns det sådana som kommer regelbundet. De oregelbundna är ibland överraskande, medan de regelbundna är lättare att planera. Men de är alla viktiga på sitt sätt. 
 

Den viktigaste bland livets regelbundna höjdpunkter är kanske födelsedagen. Särskilt s.k. ”jämna år” (eller egentligen jämna decennier) firar vi ju gärna, och församlingen deltar gärna i firandet. 
 
Agricola svenska församling bjuder därför in dem av sina medlemmar som under året fyller 80, 85 eller 90 år till en gemensam födelsedagsfest, dit också en följeslagare är välkommen. Vi brukar ha lite program med musik och tal samt umgänge kring kaffebordet, och jubilarerna får en ros med sig hem. Det kommer en skriftlig inbjudan på posten. 
 
De som fyller 91 år eller mer får en gåva av församlingen med en hälsning från kyrkoherden .
 
Vi önskar lycka och välsignelse till alla som har bemärkelsedagar!
 

Korg med blommor