Krubban

 

En klubb för alla som är hemma med barn under skolåldern.

Krubban träffas kl. 9.00 - 11.30.

Vi umgås, barnen kan leka och träffa jämnåriga.

Vi pysslar, sjunger, har en samling eller bara pratar.

Ingen förhandsanmälning behövs.

Välkommen med!
 

Tisdagar:

Agricolahallen i Forsby tillsammans med Treffis. kl.9.00-12.00. 

Torsdagar:

Ojämna veckor: Lovisa Prästgård

Fredagar:

Ojämna veckor: Lappträsk församligshem. 

Jämna veckor : Mariagården i Liljendal.

 

 

Frågor? Kontakta gärna församlingens familjearbetare:

Linda Lönnroth 044-7229210 eller linda.lonnroth@evl.fi

Pamela Westerlund 040-8387671 eller pamela.westerlund@evl.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

barn

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet