Krubban

Verksamheten börjar igen år 2020, vecka 6 och avslutas vecka 14.

En klubb för alla som är hemma med barn under skolåldern!

Vuxen-barngruppen Krubban träffas en gång i veckan kl. 9.30 - 11.30.

Vi umgås över en kopp kaffe, barnen kan leka och träffa jämnåriga.

Vi pysslar, sjunger, har en samling eller bara pratar.

Ett litet mellanmål serveras. Frivillig kaffeavgift!

 

 

VAR?

 

barn