Liljendal kyrka

Liljendal kyrka

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Sommaröppet torsdagar 12.6–6.8.2023 kl. 13-15

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

Liljendal kyrka stängd 1.12.2022-31.5.2023

 

Sommaröppet torsdagar 12.6–6.8.2023 kl. 13-15

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

Parkerings finns intill kyrkan.
Wc finns i en byggnad på gården.

 

Kyrkan är stängd över vintern 

Liljendal kyrka är byggd i nygotisk stil och stod färdig 1886. Ursprungligen planerades den av arkitekt August Boman, men ritningarna fullbordades av arkitekt Teodor Decker strax innan byggnadsarbetet inleddes. Under planeringsskedet fanns alternativen att antingen bygga i gråsten eller trä. Av ekonomiska skäl byggdes den i trä.

Den 8 januari 1886 vann arkitekt Miertiz offerttävlingen med en offert på 22 790 mark, i vilken ingick att församlingsborna skaffar allt byggnadsmaterial. Miertiz gav senare uppdraget vidare åt byggmästare E. I. Elenius. Den 17 januari samma år fattades beslutet att riva den gamla kyrkan och använda allt användbart material till den nya kyrkobyggnaden. Under tiden firade församlingen sina gudstjänster i Söderby skola. Arbetet gick snabbt, och kyrkan stod färdig för inspektion redan den 31 oktober samma år. I samband med biskopsvisitationen den 28-29 november invigde biskopen den nya kyrkan på första söndagen i advent 1886.

Förfrågningar och bokningar

0447229241 Församlingssekreterare

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 4.6 kl. 13.00 -14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
fr 16.6 kl. 19.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Liljendaldagarnas konsert

Sommarmusik med Glimt i ögat
bl.a. Haydn, Schubert & folkmusik
GLINT ENSEMBLE
Elina Mieskolainen, vl
Annukka Nevalainen-Lius, vla
Laura Saari, vc
Folkdansarna Borgå menuett och Minett från Lappträsk.
I samarbete med Östra Nylands Folkdansdistrikt (ÖNDF) och Finlandssvenska Folkdansring (FSF)
to 29.6 kl. 13.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Orgelkvart

Kyrkan är öppen, kom och lyssna till levande musik en stund
to 29.6 kl. 14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Orgelkvart

Kyrkan är öppen, kom och lyssna till levande musik en stund
sö 2.7 kl. 13.00 -14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi firar högmässa i Liljendal kyrka. Kyrkkaffe efteråt.
sö 16.7 kl. 13.00 -14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

to 27.7 kl. 14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Orgelkvart

Kyrkan är öppen, kom och lyssna till levande musik en stund
sö 27.8 kl. 13.00 -14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka - medverkande unga

Ungdomar har förberett högmässan i Liljendal kyrka.