Liljendal kyrka

Eskilomvägen 9 , 07880 Liljendal

Sommaröppet torsdagar 9.6–4.8 kl. 13-15

Liljendal kyrka

Liljendal kyrka är byggd i nygotisk stil och stod färdig 1886. Ursprungligen planerades den av arkitekt August Boman, men ritningarna fullbordades av arkitekt Teodor Decker strax innan byggnadsarbetet inleddes. Under planeringsskedet fanns alternativen att antingen bygga i gråsten eller trä. Av ekonomiska skäl byggdes den i trä.

Den 8 januari 1886 vann arkitekt Miertiz offerttävlingen med en offert på 22 790 mark, i vilken ingick att församlingsborna skaffar allt byggnadsmaterial. Miertiz gav senare uppdraget vidare åt byggmästare E. I. Elenius. Den 17 januari samma år fattades beslutet att riva den gamla kyrkan och använda allt användbart material till den nya kyrkobyggnaden. Under tiden firade församlingen sina gudstjänster i Söderby skola. Arbetet gick snabbt, och kyrkan stod färdig för inspektion redan den 31 oktober samma år. I samband med biskopsvisitationen den 28-29 november invigde biskopen den nya kyrkan på första söndagen i advent 1886.

Parkerings finns intill kyrkan.
Wc finns i en byggnad på gården.

 

Kyrkan är stängd över vintern 

Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

to 7.7 kl. 14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Orgelkvart

Orgelkvart i kyrkan
to 14.7 kl. 14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Orgelkvart

Orgelkvart i kyrkan
sö 17.7 kl. 10.00 -11.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi firar högmässa.Kyrkkaffe.
to 21.7 kl. 14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Orgelkvart

Orgelkvart i kyrkan
to 28.7 kl. 14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Orgelkvart

Orgelkvart i kyrkan
sö 31.7 kl. 10.00 -11.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe.
sö 14.8 kl. 10.00 -11.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe.
sö 28.8 kl. 10.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa Liljendal kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe.