Liljendal kyrka

Liljendal kyrka

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Sommaröppet torsdagar 4.6–11.8.2024 kl. 13-15, församlingsmästare på plats, som berättar om kyrkan 
 

Besök i våra kyrkor utanför öppethållningstiderna kostar 50€/grupp

Parkerings finns intill kyrkan.
Wc finns i en byggnad på gården.

 

Kyrkan är stängd över vintern 

Liljendal kyrka är byggd i nygotisk stil och stod färdig 1886. Ursprungligen planerades den av arkitekt August Boman, men ritningarna fullbordades av arkitekt Teodor Decker strax innan byggnadsarbetet inleddes. Under planeringsskedet fanns alternativen att antingen bygga i gråsten eller trä. Av ekonomiska skäl byggdes den i trä.

Den 8 januari 1886 vann arkitekt Miertiz offerttävlingen med en offert på 22 790 mark, i vilken ingick att församlingsborna skaffar allt byggnadsmaterial. Miertiz gav senare uppdraget vidare åt byggmästare E. I. Elenius. Den 17 januari samma år fattades beslutet att riva den gamla kyrkan och använda allt användbart material till den nya kyrkobyggnaden. Under tiden firade församlingen sina gudstjänster i Söderby skola. Arbetet gick snabbt, och kyrkan stod färdig för inspektion redan den 31 oktober samma år. I samband med biskopsvisitationen den 28-29 november invigde biskopen den nya kyrkan på första söndagen i advent 1886.

Förfrågningar och bokningar

0447229241 Församlingssekreterare

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 24.3 kl. 13.00 -14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi får säga pappa, en nattvardsmässa på barnens språk firas på Palmsöndagen. Barnklangen medverkar.
Mässan som är utarbetad av Jenny Pulkkinen och Anna Finell innehåller 9 härliga sånger som Barnklangen övat in på förhand. Tillsammans med Barnklangen får alla sjunga med i sångerna och följa med i det färgglada formuläret med illustrationer av Magnus Nygård..
Efteråt jippo för alla åldrar vid Mariagården. Ponny, ansiktsmålning, FBK brandbil mm. 8 euros lunch i Mariagården till förmån för diakonin, barn äter gratis. Missionens snabblotteri.
to 28.3 kl. 20.00 -21.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Skärtorsdagens nattvardsmässa i Liljendal ,kyrka

Vi firar nattvardsmässa med brutet nattvardsbord denna kväll då vi kommer ihåg Jesu sista måltid.
sö 7.4 kl. 13.00 -14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.
sö 21.4 kl. 13.00 -14.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Högmässa i Liljendal kyrka

Vi firar högmässa, kyrkkaffe efteråt.
lö 11.5 kl. 10.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Konfirmation i Liljendal kyrka

Vi firar konfirmation!
to 5.9 kl. 18.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Kyrkosångskretsens övning

Kyrkosångskretsen övar Guds andedräkt. Mässan i irländsk folkton firas söndagen 15.9 kl. 13.
lö 7.9 kl. 10.00

Eskilomvägen 9, 07880 Liljendal

Konfirmation i Liljendal kyrka

Vi firar konfirmation!