Agricola svenska församling

En församling med verksamhet för alla åldrar, t.ex. klubbar, café och körer för barn, unga och vuxna. Vi har ett rikt gudstjänstliv i våra kyrkor och kapell. Vi finns i skärgården, på landsbygden och i stadsmiljö.

Mera om församlingen och vår verksamhet hittar du här på våra nätsidor.

Frågor?
Ring församlingssekreteraren 044 722 9241 eller skicka e-post till agricolaforsamling@evl.fi

 

Respons till församlingen?

 

 

Fönster, lykta med ljus, skylt med texten Till Prestgården

Restriktionerna fortsätter

Så påverkas församlingens verksamhet

Regionalförvaltningsverket, Lovisa stad och Lappträsk kommun har kommit med fortsatta påbud och anvisningar gällande februari månad. Vi fortsätter att följa rekommendationerna för att hjälpa till att hålla smittspridningen så låg som möjligt. För församlingens verksamhet innebär det att vi fortsätter med strömmade gudstjänster under februari månad och vi får delta på distans. Vi överväger att öppna för nattvardsmässa i grupper på högst 10 och med förhandsanmälan men det återkommer vi till. I dop, vigsel och jordfästning får fortsättningsvis högst 10 delta och dem ordnar vi i kyrkor och kapell. Behöver du boka någon av dessa, ta kontakt per e-post eller telefon med församlingssekreteraren. Eftersom församlingen sträcker sig på ett området som innefattar både Lappträsk kommun och Lovisa stad, följer vi de strängare rekommendationerna och ordnar ingen samlande verksamhet för barn, unga eller vuxna inomhus. Vi öppnar inte heller våra utrymmen för att hyras av andra. Vi lever i svåra och tunga tider och det kan kännas ensamt och jobbigt. Diakonerna hjälper både i frågor som är av själavårdsnatur men också i ekonomiska frågor. Självklart får man ta kontakt också med de andra anställda. Ett ljus i tunneln är vaccineringarna. Tills dess får vi hjälpa varandra att orka och leva tryggt och säkert. Gud är oberoende med oss.

 

 

 

 

Bokning av förrättningar och utrymmen


Församlingarnas utrymmen och förrättningar (dop, vigsel, jordfästning osv) bokas via församlingssekreteraren, tfn 044 722 9241 eller agricolaforsamling@evl.fi

 

Ändringar från 1.1.2021

Folkbokföringen sköts från 1.1.2021 av Kustens och Ålands centralregister, med servicepunkt i Borgå, Lundagatan 5. Servicepunkten nås vardagar kl. 9–15 per tfn 040 868 7190 och e-post crkr@evl.fi. Till centralregistret kan du vända dig i ärenden som gäller ämbetsbevis och släktforskning.