Agricola svenska församling

Församlingskansliet

Öppet
måndagar kl. 9-12 och 13-15
tisdagar-torsdagar kl. 9-12

 

Drottninggatan 22
07900 Lovisa

 

tfn 044 722 9200, församlingskansliet
tfn 044 722 9241, församlingssekreteraren

agricolaforsamling@evl.fi

 

 

Avvikande öppethållningstider 

Församlingskansliet är stängt vecka 8 (17.2.-21.2.2020) på grund av flytt till nya utrymmen. Du når oss per telefon 044 722 9200 och e-post agricolaforsamling@evl.fi

Händer