Agricola svenska församling

Församlingskansliet

Öppet
måndagar kl. 9-12 och 13-15
tisdagar-torsdagar kl. 9-12

Drottninggatan 22
07900 Lovisa

 

tfn 044 722 9200, församlingskansliet

tfn 044 722 9241, församlingssekreteraren

 

Församlingskansliet är stängt 16.5.2019 pga. personalens utbildning

 

Händer

Vattenkranarna på begravningsplatserna öppnas under vecka 19