Agricola svenska församling

Församlingskansliet

Församlingskansliet är stängt tom. 30.4.2020. Detta som en säkerhetsåtgärd med tanke på coronaviruset. Man får tag i kansliet per telefon under öppethållningstiderna på telefonnummer  044 722 9200 eller per epost: agricolaforsamling@evl.fi / lovisanejdensforsamlingar@evl.fi
Vi beklagar olägenheten som detta medför.
 

 

Öppet för telefonsamtal
måndagar kl. 9-12 och 13-15
tisdagar-torsdagar kl. 9-12

 

Brandensteinsgatan 11
07900 Lovisa

 

tfn 044 722 9200, församlingskansliet
tfn 044 722 9241, församlingssekreteraren

agricolaforsamling@evl.fi

 

 

Händer