Agricola svenska församling

Församlingskansliet

Öppet
måndagar kl. 9-12 och 13-15
tisdagar-torsdagar kl. 9-12

 

Drottninggatan 22
07900 Lovisa

 

tfn 044 722 9200, församlingskansliet
tfn 044 722 9241, församlingssekreteraren

agricolaforsamling@evl.fi

 

Församlingskansliet öppet

torsdag 17.10.2019 kl. 10.30-12
måndag 23.12.2019 kl. 9-12

Händer

Vattenkranarna på gravgårdarna stängs 3.10.2019

 

Agricola församlingars krattningstalko på gravgårdarna i Lappträsk
må 21 - ti 22.10.2019.
Samling vid kyrkan kl. 9.00.
Mat åt talkofolket i församlingshemmet.

Välkommen med!