Agricola svenska församling

Församlingskansliet

Öppet
måndagar kl. 9-12 och 13-15
tisdagar-torsdagar kl. 9-12

 

Drottninggatan 22
07900 Lovisa

 

tfn 044 722 9200, församlingskansliet
tfn 044 722 9241, församlingssekreteraren

agricolaforsamling@evl.fi

 

 

Avvikande öppethållningstider i december

Onsdagarna 4.12 och 11.12 är kansliet stängt, telefontjänsten öppen normalt kl 12.30-15.30
Måndag 23.12 är kansliet och telefontjänsten öppna kl 9-12.

 

 

Händer