Agricola svenska församlings faktureringsadress

Kyrkans servicecentral/
Lovisanejdens kyrkliga samfällighet/
Agricola svenska församling     
003722962972
PB 5018
02066 DOCUSCAN

Nätfaktura adress: 003722962972
Operatör: CGI

eller per e-post: kkr.pl5018@xbs-salo.com
 

Nämn alltid en referens; beställarens namn

 

Faktureringsanvisningar (Öppnas som pdf fil)

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets kontonummer:
FI22 1098 3000 1144 91
NDEAFIHH

 

Vid frågor kontakta ekonomichef Gitte Backman tfn 050 382 7525