Agricola svenska församlings faktureringsadress

Kyrkans servicecentral/Agricola svenska församling
++2026++
PB 378
00026 Basware

Nämn alltid en referens; beställarens namn

 

e-fakturaadress: 003722962972
fakturor per e-post: kyrkansservicecentral@bscs.basware.com

 

Lovisanejdens kyrkliga samfällighets kontonummer:
FI22 1098 3000 1144 91
NDEAFIHH

 

Vid frågor kontakta ekonomichef Mona Antas, 040 726 5846