Församlingskansliet på Brandensteinsgatan 11 i Lovisa har öppet

måndagar kl. 9-12 
torsdagar kl. 9-12 

Du når oss också per e-post agricolaforsamling@evl.fi eller tfn 044 722 9241

 
Karl af Hällström

Kaplan, tjänstledig tom. 31.12.2023
Merja Mäkivirta

Kantor, tjänstledig