Församlingskansliet på Brandensteinsgatan 11 i Lovisa har öppet

måndagar kl. 9-12 
torsdagar kl. 9-12 

Du når oss också per e-post agricolaforsamling@evl.fi eller tfn 044 722 9241

 

Kansliet undantagsvis stängt torsdag 9.2.2023


SKRIBATEAMETS DEJOUR

Skribatelefonen tillfälligt ur bruk pga tekniska problem. I skribaärenden kan du kontakta någon i skribateamet. Beklagar olägenheten!


Karl af Hällström

Kaplan, tjänstledig tom. 31.3.2023