Att göra före lägret

Innan vi åker på läger får du några uppgifter, tre stycken. Klicka dig fram till uppgifterna via länkarna. 

Har du frågor ska du kontakta skribateamets dejour eller din vuxenledare. Vem din vuxenledare är får du veta under den första skribaträffen. 

Vi ses och LYCKA TILL!