3. Gudstjänstdetektiven spanar och rapporterar

Du har säkert deltagit i gudstjänster. I en gudstjänst händer det mycket och det kan vara intressant att se på det hela utifrån, som en detektiv. Nu får du vara detektiv, gudstjänstdetektiv. 

Vad gör en detektiv?  

I filmer och serier handlar detektivarbetet ofta om olika brott eller annat fuffens. Men detektivarbete också vara att få reda på så mycket som möjligt om en händelse eller en person. 

En detektiv går till grunden med en fråga 

Detektiven frågar: 

  • vad händer?
  • vilka är med i händelsen?
  • vad betyder olika saker?
  • vad väcker uppmärksamhet?
  • vad överraskar?
  • vad väcker frågor?
  • vad finns i omgivningen, symboler, bilder, saker? 

Det här var bara några exempel på vad man som detektiv kan fråga. Som detektiv är det du som följer med gudstjänsten, ser och hör olika saker och rapporterar sedan om vad du varit med om. 

Vad gör en gudstjänstdetektiv i Agricola svenska församling?

Deltar i EN gudstjänst. Du är fri att delta i gudstjänster var som helst, också i en annan församling. Efter lägret får du göra den här uppgiften en gång till och kolla om du fått svar på dina frågor under skribatiden och om din syn på gudstjänst har förändrats. 

Funderar gärna ut frågor på förhand. Använd av dem som nämns här lite högre upp på sidan, men hitta gärna på nya. 

Rapporterar om vad du sett, hört och varit med om. 

- Stilen är fri: skriv, rita, måla, filma, banda in ljudfil, klipp och klistra, precis hur du vill.

Gudstjänster = högmässor

Kolla längst ner på sidan i kalendern för att se när vi firar gudstjänst/högmässa (gudstjänst med nattvard) i vår församling

Vad ska du göra med din rapport? 

Beroende på hur du utför uppgiften kan du skicka in den via e-post eller WhatsApp  till din gruppledare. Vem din gruppledare är under skribatiden får du veta under första träffen. Kontaktuppgifter hittar du nere i högra hörnet på den här sidan. Uppgiften lämnas in senast EN VECKA före lägret.