3. Gudstjänstdetektiven spanar och rapporterar

Du har säkert deltagit i gudstjänster. I en gudstjänst händer det mycket och det kan vara intressant att se på det hela utifrån, som en detektiv. Nu får du vara detektiv, gudstjänstdetektiv. 

Vad gör en detektiv?  

I filmer och serier handlar detektivarbetet ofta om olika brott eller annat fuffens. Men detektivarbete också vara att få reda på så mycket som möjligt om en händelse eller en person. 

En detektiv går till grunden med en fråga 

Detektiven frågar: 

  • vad händer?
  • vilka är med i händelsen?
  • vad betyder olika saker?
  • vad väcker uppmärksamhet?
  • vad överraskar?
  • vad väcker frågor?
  • vad finns i omgivningen, symboler, bilder, saker? 

Det här var bara några exempel på vad man som detektiv kan fråga. Som detektiv är det du som följer med gudstjänsten, ser och hör olika saker och rapporterar sedan om vad du varit med om. 

Vad gör en gudstjänstdetektiv i Agricola svenska församling?

Deltar via nätet i TVÅ olika gudstjänster. Du är fri att delta i gudstjänster var som helst, också i en annan församling. 

Funderar gärna ut frågor på förhand. Använd av dem som nämns här lite högre upp på sidan, men hitta gärna på nya. 

Rapporterar om vad du sett, hört och varit med om. 

- Stilen är fri: skriv, rita, måla, filma, banda in ljudfil, klipp och klistra, precis hur du vill.

Gudstjänster på nätet

Du hittar gudstjänster som sänts tidigare och sådana som sänds live på församlingens Youtube-kanal och Facebook-sida.

Under vårterminen 2021 har vi haft två  TV-gudstjänsterKyndelsmässodagen 7.2.2021 och på Marie bebådelsedag 21.3.2021.

Kolla längst ner på sidan i kalendern för att se när vi firar och sänder gudstjänster i vår församling

Vad ska du göra med din rapport? 

Beroende på hur du utför uppgiften kan du skicka in den via e-post eller WhatsApp antingen till din skribapräst, skribatelefonen eller skribans e-post. Kontaktuppgifter hittar du nere i högra hörnet på den här sidan.