BÖNESTENAR

Regelbundna kretsar i församlingens vuxenarbete

Följande kretsar samlas månatligen:

Café Annagården (Andersby) första torsdagen i månaden kl. 10
Ledare: Svante Kiljander

Missionskretsen (Lappträsk församlingshem) första torsdagen i månaden kl. 14
Ledare: Marita Johansson
Läs mer om missionen här.

Café Källaren (Lappträsk församlingshem) andra torsdagen i månaden kl. 10
Ledare: Marita Johansson

Missionscafé (Mariagården, Liljendal) tredje måndagen i månaden kl. 14
Ledare: Stina Sirén och Nea Westerholm
Läs mer om caféet här och om missionen här.

Sarfsalö pensionärer (Byagården) sista torsdagen i månaden kl. 12
Ledare: Christoffer Sundberg

Café Mikaelsstugan (Forsby) sista fredagen i månaden kl. 10
Ledare: Brita Lindqvist

Varannan vecka samlas

Klubin goes senior (Sockenstugan, Pernå kyrkby) onsdag jämna veckor kl. 13

En mötesplats är också En euros café, som lyder under diakonisektorn.