BÖNESTENAR

Regelbundna kretsar i församlingens vuxenarbete

Följande kretsar samlas månatligen:


Café Annagården (Andersby) första torsdagen i månaden kl. 10
Ledare: Svante Kiljander

Missionskretsen (Lappträsk församlingshem) första torsdagen i månaden kl. 14
Ledare: Marita Johansson
Läs mer om missionen här.

Sarfsalö pensionärer (Byagården) sista torsdagen i månaden kl. 12
Ledare: Christoffer Sundberg

Café Mikaelsstugan (Forsby) sista fredagen i månaden kl. 10
Ledare: Brita Lindqvist

 


En mötesplats är också 2 euros café, som lyder under diakonisektorn.