Lekverksamhet för 2-5 åringar

 

Välkommen med till lekklubben!

Jämna veckors torsdagar kl.9-11

Lovisa Prästgård,

Alexandersgatan 11 A,07900 Lovisa

I klubben kommer vi leka,pyssla och sjunga.

Lekklubben är för barn mellan 2-5 år.

Som vuxna i klubben är församlingens Linda och Pamela .

Minimi 4 barn och max 10.

Anmälningar:linda.lonnroth@evl.fi

Meddela barnets namn,födelsetid, allergier, använder ni blöjor, föräldrarnas kontaktuppgifter samt reservpersonens kontaktuppgifter och om bilder på barnet får synnas på sociala medier.

Klubben är gratis!