Unga sitter och spelar kort vid soffbordet i Pernå prästgård. Två unga spelar pingis i bakgrunden.

Unga i Pernå prästgård

Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Det finns ungdomskvällarna på 3 ställen. Du kan delta i den som passar dig bäst eller i alla. 

Liljendal på tisdagar kl. 15-17.30 i Mariagården, Skolstigen 3. Börjar höstterminen den 5.9.

Lovisa  på torsdagar kl. 18-20.30 i prästgården, Alexandersgatan 11A. Börjar höstterminen den 7.9.

Pernå på fredagar kl. 18-21 i Sockenstugan, Pernåvägen 307. Börjar höstterminen den 8.9.

På ungdomskvällarna spelar vi olika spel, äter någonting smått, umgås och samlas kring dagens tanke. 

 

Hjälpledarkursen

Hjälpledarkursen är för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpledare och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra. Utbildningen är tvåårig. 

Tag kontakt med ungdomsarbetsledarna om du vill delta.

 

Klubb för åk 7

En klubb för dig som går på årskurs 7 i högstadiet på måndagar kl. 14.30-16.00 i Lovisa Prästis, Alexandersgatan 11 A. Varje gång finns ett mellanmål och en dagens tanke. Vi spelar också olika spel, umgås, pratar om olika saker, bakar, pysslar och annat som vi kommer överens om tillsammans. Ledare i klubben är ungdomsarbetsledarna Dan och Ann-Mari.

 

Följ oss på Facebook och Instagram