Unga sitter och spelar kort vid soffbordet i Pernå prästgård. Två unga spelar pingis i bakgrunden.

Unga i Pernå prästgård

Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Våren 2019 ordnas ungdomskvällarna på 2 ställen.
Varje torsdag kl. 18- 20.30 i Pernå prästgård, Backstensstrand 55, under tiden 10.1- 23.5.
Varannan fredag kl. 18 -21 i Tikva i Lovisa, Drottninggatan 22, dessa dagar: 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4, 26.4, 10.5 & 24.5.
Kvällarna innehåller: spel, program, mat, dagens tanke och ibland gäster.


Hjälpledarutbildningen

Hjälpledarutbildningen är för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpledare och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är tvåårig. Ny utbildning börjar hösten 2019.

Klubbis

För åk 5 & 6, träffar torsdagar kl. 14.30-16 i Tikva, Drottninggatan 22, Lovisa.
Vi spelar, pysslar, umgås, äter mellanmål och har en samling. Ledare: Ann-Mari Karlsson

 

Sö 3.2 Festmässa i Lovisa kyrka med biskop Björn Vikström. Anställda installeras och välsignas till sina tjänster samt förtroendevalda välsignas till sina uppgifter.

 

På kommande:


Sö 24.3 kl. 13 Välsignelse av hjälpledarna i högmässan i Pernå kyrka