Unga sitter och spelar kort vid soffbordet i Pernå prästgård. Två unga spelar pingis i bakgrunden.

Unga i Pernå prästgård

Ungdomskvällar

Ungdomar från årskurs 7 uppåt är hjärtligt välkomna. Det finns ungdomskvällarna på 3 ställen. Du kan delta i den som passar dig bäst eller i alla. 

Liljendal prästgård, Eskilomvägen 1, måndagar kl. 15-17.30

Lovisa prästgård, Alexandersgatan 11 ingång från gården, torsdagar kl. 18-20.30

Pernå prästgård, Backstensstrand 55, fredagar kl. 18-21                                                                                                                          

Kvällarna innehåller: spel, program, mat, dagens tanke och ibland gäster.

Kom ihåg att man endast deltar i verksamheten om man är frisk! Vi håller god handhygien.

Hjälpledarutbildningen

Hjälpledarutbildningen är för dig som gått i skriban och vill utbilda dig till hjälpledare och komma med och göra församlingens läger till en upplevelse för andra.

Utbildningen är tvåårig. Hjälpis 1, är för dig som vill bli hjälpledare, första utbildningstillfället är tisdagen den 1.9 kl. 14.30-16 i Lovisa prästgård, Alexandersgatan 11. Då får du också de övriga datumen men vi träffas i regel varannan vecka och under hösten har vi ett veckoslut med över-nattning.  

Videoklubb

För dig som går i högstadiet och är intresserad av att göra videon eller fotografera så kommer det att ordnas en klubb. Mera info senare. Ansvarig ledare är Dan Krogars.