Samtal/Själavård


Församlingen erbjuder möjlighet för dig att samtala i livets vägskäl. Ibland vänder sig livet på ett annorlunda sätt och då finns det möjlighet att få hjälp och stöd.

Prästerna och diakonerna är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Vänd dig gärna till församlingens medarbetare.

Bikt

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

Hur går det till?

Under samtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning. Det finns inga rätt eller fel. Du bestämmer vad som känns bäst för dig.

Prästen har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra samtalet vidare är det inte möjligt. 

Vill du bikta dig?

Om du vill bikta dig kan du kontakta en präst i din församling. Du kan också ha ett enskilt samtal med en präst.

Bikten har alltid funnits i kyrkan


Bikt är en typ av själavård som alltid har funnits i den kristna kyrkan. Förr var bikten mycket vanligare än vad den är idag, och fram till 1800-talet var det obligatoriskt för de som ville ta emot nattvarden.

Knäppta händer