Högmässa i Lappträsk kyrka

sön 12.5 kl. 13.00 – 14.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa på morsdagen tillsammans med Barnklangen. Kyrkkaffe efteråt.

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi), Tema: Väntan på den heliga Anden, Lappträsk kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Utomstående assistenter: Regina och Alf Illman textläsare, Musikgrupp: Barnklangen, Psalmer: 862; 153; 915; 827; 869; 870; 802, Kollekt: För att arrangera det kristna ungdomsevenemanget Höstdagarna. Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b A 5, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling