Högmässa i Lappträsk kyrka

sö 21.7 kl. 13.00 – 14.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt. Välkommen.!

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst, Tema: Sanning och sken, Lappträsk kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kollekt: För mission i hemlandet, Ryssland och Albanien. Laestadianernas fridföreningars förbund. (Pärmosvängen 111, 68600 Jakobstad) FI36 5567 0720 0193 83
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling