Till nyhetslistan

Agricola svenska församling söker tf diakon

Händer som håller varandra

Vi söker en diakonitjänsteinnehavare för tiden 1.8-31.12.2024. Diakoniteamet består av två diakoniarbetare och en präst. Arbetet består av kontakt med enskilda klienter, familjer, gruppverksamhet, kontakt med institutioner, konfirmandarbete, frivilligarbete och nätverkssamarbete med olika aktörer inom kyrkan, föreningar och Lovisa stad och Lappträsk kommun.   

Den som anställs förutsätts arbeta i enlighet med församlingens strategi.

Diakoni-, mission- och vuxenarbetet bildar en sektor.  

Behörighetskrav enligt kyrkans författningssamling nr 141. Tjänsten förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska. Sökande är konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten ger utrymme för frihet och kreativitet i att utveckla arbetet. I grunden finns utgångspunkten att dela människors liv och tro. Församlingen är vidsträckt och tillgång till bil är viktigt. Då arbetet innebär kontakter med olika slags nätverk och åldrar är din sociala kompetens och kyrkliga förankring viktig. Du kan arbeta enskilt och i samarbete med andra.

Församlingens arbetslag består av 13 personer. Här finns engagerade medarbetare som ser fram emot att ta emot dig i arbetslaget.  

Sökande bör uppvisa straffregisterutdrag vid tillträdandet. Läkarintyg bör uppvisas innan tjänsten tillträds. Tjänsten finns i kravgrupp 503.

HUR GÅ TILL VÄGA?

Mer information ger kyrkoherde Stina Lindgård (050 382 7524), stina.lindgard@evl.fi

Skicka in din fritt formulerade ansökan jämte bilagor till agricolaforsamling@evl.fi senast 10.6.2024.

Tjänsten lediganslås troligen under hösten. Även icke behörig kan beaktas för höstens vikariat.

17.5.2024 10.09