1. Mitt dop

Din väg till skriftskolan började vid ditt dop

Genom dopet blev du en del av församlingen och hela den världsvida kyrkan. Ditt dop är en av ditt livs största fester och stort för din familj, släkt och dem som står dig nära. Nu får du en chans att ta dig tillbaka i tiden till ditt dop och ta reda på lite mer om det.

Din uppgift

Gör en berättelse om ditt dop, gärna tillsammans med din eller dina vårdnadshavare.

Hur går det till? 

Du kan intervjua dina föräldrar, faddrar, mor- eller farföräldrar, mostrar, farbröder, syskon eller andra som var med och gör sedan en berättelse av det du får reda på (ta ändå inte bilderna ur familjealbumet utan lov). Fråga också om vad de som var med tänkte och kände på din dopdag.  En fråga du också kan ställa är hur du fick ditt namn, varför valde dina föräldrar just de namnen?    

Stilen är fri 

Skriv, rita, måla, filma, banda in ljudfil, klipp och klistra -  precis hur du vill.

Vad ska du göra med din berättelse?

Beroende på hur du utför uppgiften kan du skicka in den via e-post eller WhatsApp antingen till din gruppledare (vem din gruppledare är får du veta under första skribaträffen). Kontaktuppgifter hittar du nere i högra hörnet på den här sidan.

Uppgiften ska vara klar före ditt skribaläger. 

Ha en trevlig tidsresa!