Varsågod, här en INBJUDAN till dig

som är född 2009, och din familj!

Klicka på bilderna av inbjudan efter texten, så får du dem större. 

Först firar vi gudstjänst tillsammans och efter det blir det kyrkkaffe och info om skriftskolan och ni har möjlighet att ställa frågor. 

Om du inte kan delta den 1.10 meddela det till skribateamet via e-postadressen agricolaskriba@evl.fi, så vet att du fått inbjudan och att vi ska skicka infon till er.

Varmt välkomna! 

Korten här under är inbjudan... 

 

Röd inbjudan med gul text i seriestil
Inbjudan till dig som är född 2009 och din familj!
Information om skriftskolan
Lite info om skriban som kan vara bra att veta redan nu...