Kungörelse 1

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Agricola svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade. 

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning. 

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022. 

Lovisa 30.05.2022 

För valnämnden i Agricola svenska församling 
Ordförande Ilkka Relander

 

------------------------------

 

Kungörelse 2

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Agricola svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade. 

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning. 

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022. 

Lovisa 30.05.2022 

För valnämnden i Agricola svenska församling 
Ordförande Ilkka Relander