Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Agricola svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade. 

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning. 

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022. 

Lovisa 30.05.2022 

För valnämnden i Agricola svenska församling 
Ordförande Ilkka Relander

 

------------------------------

 

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Agricola svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade. 

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning. 

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till församlingskansliet, adress Brandensteinsgatan 11, Lovisa.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022. 

Lovisa 30.05.2022 

För valnämnden i Agricola svenska församling 
Ordförande Ilkka Relander

 

------------------------------

 

Tillkännagivande

Sammanställningen av kandidatlistorna för det församlingsval som förrättas i Agricola svenska församling 20.11.2022 finns till påseende 30.10–20.11.2022 på anslagstavlan i församlingskansliet, Brandensteinsgatan 11, 07900 Lovisa.
Sammanställningen av kandidatlistorna kan fås på församlingskansliet under dess öppettider måndagar och torsdagar kl. 9-12. Mer information finns också på församlingsvalets webbplats forsamlingsvalet.fi.

Lovisa 3.10.2022
För valnämnden i Agricola svenska församling
Ordförande Ilkka Relander

 

------------------------------


 

Kungörelse om församlingsval

I Agricola svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. I valet utses 12 medlemmar till församlingsrådet för en fyraårsperiod som börjar vid ingången av 2023.  Församlingsval till kyrkofullmäktige utan röstning.


Valet förrättas 20.11.2022 vid följande röstningsställen i församlingens röstningsområden:

  • Lappträsks röstningsområde: Lappträsk församlingshem 20.11.2022 klockan 11.00 – 20.00. 
  • Liljendal röstningsområde: Mariagården 20.11.2022 klockan 11.00 – 20.00. 
  • Lovisa röstningsområde: Kyrktorget 20.11.2022 klockan 11.00 – 20.00. 
  • Pernå röstningsområde: Sockenstugan 20.11.2022 klockan 11.00 – 20.00.
  • Strömfors röstningsområde: Strömfors kyrka 20.11.2022 klockan 11.00 – 20.00.

En röstberättigad medlem av församlingen som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlem och senast 20.11.2022 fyller 16 år får rösta vid röstningsstället i sitt eget röstningsområde.

Information om församlingsvalet och röstningsställena finns också på församlingens webbsida på adressen www.agricolaforsamling.fi och på webbplatsen forsamlingsvalet.fi.

Lovisa 3.10.2022
För valnämnden i Agricola svenska församling
Ordförande Ilkka Relander