2022 var diakonins jubileumsår

År 2022 firades diakonins jubileumsår, eftersom det har gått 150 år sedan den första diakonissan, Mathilda Hoffmann, syster Matilda, vigdes till diakonissa 1.9.1872 i Viborg. Den första diakonissanstalten i Finland grundades år 1867 i Helsingfors av änkeöverstinnan Aurora Karamzin som ville hjälpa nödlidande i spåren av de stora hungersåren. Inspiration togs från Tyskland. 

I början skötte diakonissorna sjuk- och fattigvård men i.o.m. att folkhälsolagen 1972 ålade kommunerna att ansvara för primärvården och starta hälsovårdscentraler förändrades diakoniarbetet. Nu styrdes diakoniarbetet mera mot gruppverksamheter för olika grupper som äldre, ensamma, sörjande.  Under 90-talets lågkonjunktur började diakonisektorn med skuldrådgivning, matbanker och stöd för arbetssökanden. Även skuldrådgivningen togs småningom över av kommunerna. Idag består arbetet till stor del av socialt arbete i olika former.

Domkapitlet uppmärksammade diakonin på sin Facebooksida med inlägg från alla stiftets församlingar i tur och ordning. Vår församling var representerad vecka 3. Vår egen församling uppmärksammade diakonins jubileum med en församlingsresa, en utställning och festmässa. 

Jubileumsåret 2022, Kyrkans diakoni