Gemensamt Ansvar 2023 hjälper unga i en våldsam värld.

Insamlingen startar söndag 5.2.2023 och pågår kalenderåret ut, ända fram till 31.12.2023.
Mera info 5.2.