Hej! 

Nu har informationen om skriftskolan 2020 och hur man anmäler sig till den farit iväg med posten. Infobladet postades to 7.11. En del har fått infobladet, men en del har blivit utan det pga postens strejk, men ingen fara du hittar brevet på den här sidan. 

Brevet har skickats till alla församlingens medlemmar som är födda år 2005 och till dem som anmält på förhand att de är intresserade av att delta i vår församlings skriba. Brevet gick ut till 75 ungdomar! Wow!

(Om infobladet är för litet kan du klicka på det, alltså bilden, så blir det större)

Välkommen till skriban 2020!  

Anmälningstiden till skriban 2020

gick ut sö 8.12 kl. 23.00.

Om du inte hann med ta då så snabbt som möjligt

kontakt med Minna Silfvergrén

per telefon 040-561 4889 eller e-post minna.silfvergren@evl.fi.

Så ser vi vad vi kan göra! 

Första sidan av infobladet om skriban i Agricola svenska församling
Andra sidan av infobladet för skriftskolan i Agricola svenska församling