Julkort 


Köp julkort till förmån för församlingens missionsprojekt i Nepal. 


Korten (+kuvert) kostar 2€/st. eller 3 kort för 5 €. Köp korten från församlingskansliet eller kontakta församlingssekreteraren tfn 044 722 9241,  agricolaforsamling@evl.fi.
 

Ett julkort med ett blått och vitt ljus. Och ett kort med en snöig gärdsgård
Julkort med snöiga tallkvistar och solnedgång och julkort med ett rött brinnande ljus och en ängel