Till nyhetslistan

Är du vår nya B-kantor i Agricola svenska församling?

Kör i kyrka

Till uppgifterna hör gudstjänster, förrättningar, andakter, konserter, körer, administration, olika projekt och allmänt församlingsarbete. Till arbetsuppgifterna hör enligt befattningsbeskrivningen ett särskilt ansvar för utvecklande av församlingens musikliv bland vuxna.

Du ska ha en av biskopsmötet godkänd examen som B-kantor och ha en god förmåga att samarbeta, vara socialt kompetent och ha vilja att jobba med frivilliga medarbetare och gemensamma projekt.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska. I praktiken behövs båda språken ofta.
Som meriter betraktas erfarenhet av att leda vuxenkörer samt ett kunnande i att hantera kommunikationsmedel såsom hemsida och sociala medier.

Lön enligt kravgrupp 601 där grundlönen är 3062,09. Tjänsten förutsätter medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka. Läkarintyg och utdrag ur brottsregistret bör företes innan tjänsten tillträds. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Sökande kallas till intervju 10.5 eller i andra hand 13.5. Tjänstens tillträds 1.8.2024 eller enligt överenskommelse. Även formellt obehöriga kan komma i fråga för vikariat.

Ansökan jämte bilagor lämnas in via e-post agricolaforsamling@evl.fi senast 8.5.2024. Bifoga gärna också referenser. Mer information ger kyrkoherde Stina Lindgård, stina.lindgard@evl.fi eller kantor Vera Tollander, vera.tollander@evl.fi. 

 

Agricola svenska församling hör till Domprosteriet i Borgå stift och har ca 5450 medlemmar. Församlingen verkar i två kommuner: i Lovisa och Lappträsk. I Agricola svenska församling finns 13 anställda.

Agricola svenska församling är en församling med verksamhet för alla åldrar, t.ex. klubbar, café och körer för barn, unga och vuxna. Vi har ett rikt gudstjänstliv i våra kyrkor och kapell. Vi finns i skärgården, på landsbygden och i stadsmiljö.

Du kan bekanta dig med vår strategi och verksamhet på vår hemsida.

16.4.2024 10.32