Skriftskolan 2019-2020

5.10.2018 10.49

Ett informationstillfälle om skriftskolan ordnas 20.1 kl. 18 i Pernå kyrka.

Ett brev med inbjudan till informationstillfället skickas till de föräldrar som har  ungdomar som är födda år 2004 och är medlemmar i den nya församlingen.

Skriftskolan kommer att genomgå vissa förändringar och förnyelser då kyrkan gett ut en plan för konfirmandarbetet "Ett stort under"  som nu också tas i bruk i den nya församlingen.

Information om skriftskolan på finska i Agricolan suomalainen seurakunta kan man be om av de finskspråkiga församlingarna.

I alla frågor angående skriftskolan kan du kan ta kontakt med församlingen.

« Till nyhetslistan