ORDINARIE KANTOR SÖKS!

1.8.2019 12.27

agricola_svenska_horisontal.pdf

Till församlingen hör ca 6000 medlemmar. Vi är bara ett halvt år gamla som församling och därför öppen för nya tankar och idéer. Vi har körer för barn och vuxna, sånggrupper och instrumentalister. Vi har ett rikt gudstjänstliv i våra kyrkor och kapell. Vi har tre kantorstjänster. Du behöver ha en av biskopsmötet godkänd kantorsexamen s.k. C-tjänst och lönen är satt i kravgrupp 503. Den som blir vald till tjänsten ska vara konfirmerad medlem i lutherska kyrkan och ska kunna presentera brottsregisterutdrag. Utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i att förstå finska krävs. Körkort och bil är en fördel. Intervjun sker under vecka 35. Fritt formulerad ansökan jämte CV och andra möjliga bilagor riktas till: Församlingsrådet i Agricola svenska församling, Drottninggatan 22, 07900 Lovisa eller per epost agricolaforsamling@evl.fi. Ansökan ska vara hos oss senast 22.8.2016 kl. 12.  Kyrkoherde Stina Lindgård svarar på eventuella frågor på tfn: 050 3827524 eller stina.lindgard@evl.fi. 12-18.8 svarar t.f. kyrkoherde Robert Lemberg på eventuella frågor tfn: 0405810974. Vi ser fram emot att få dig till kantor!

« Till nyhetslistan