Vi söker ordinarie kantor!

1.11.2019 06.00

Till församlingen hör ca 6000 medlemmar. Vi är ca ett år gammal som församling och är öppen för nya tankar och idéer. Vi har körer för barn och vuxna och sånggrupper. Vi har ett rikt gudstjänstliv i våra kyrkor och kapell. Du är medlem i ett kantorsteam på tre. Tjänsten kräver högre högskoleexamen och är en s.k. B-tjänst. Lönen är satt i kravgrupp 601. Den som blir vald till tjänsten ska vara konfirmerad medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ska kunna presentera brottsregisterutdrag. Utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i att förstå finska krävs. Körkort och bil är en fördel. Läkarintyg bör uppvisas innan tjänsten tillträds. Intervjun sker under vecka 49.

Fritt formulerad ansökan jämte CV och andra möjliga bilagor riktas till: Församlingsrådet i Agricola svenska församling, Drottninggatan 22, 07900 Lovisa eller per epost agricolaforsamling@evl.fi. Ansökan ska vara hos oss senast 30.11.2019. Kyrkoherde Stina Lindgård svarar på eventuella frågor på tfn: 050 3827524 eller stina.lindgard@evl.fi. Vi ser fram emot att få dig till kantor!

« Till nyhetslistan