Till nyhetslistan

Öppethållningstider under jul- och nyårshelgen 2022

Församlingskansliet är stängt 23.12 och 30.12. 
27– 29.12 betjänar vi per telefon och e-post.


Från 2.1.2023 är församlingskansliet öppet som förut, måndagar och torsdagar kl. 9-12. Du når oss också per e-post agricolaforsamling@evl.fi eller tfn 044 722 9241

13.12.2022 16.31