Till nyhetslistan

Julkort med ljus, ängel, solnedgång och gärdsgård

Köp julkort till förmån för församlingens missionsprojekt i Nepal.

22.10.2020 15.01

Korten (+kuvert) kostar 2€/st. eller 3 kort för 5 €. Köp korten från församlingskansliet eller kontakta församlingssekreteraren tfn 044 722 9241 eller agricolaforsamling@evl.fi.