Till nyhetslistan

Församlingskansliets funktioner ändrar

21.12.2020 11.45

Folkbokföringen sköts från 1.1.2021 av Kustens och Ålands centralregister, med servicepunkt i Borgå, Lundagatan 5. Servicepunkten har öppet vardagar kl. 9–13. Du når centralregistret per tfn 040 868 7190 och e-post crkr@evl.fi. Till centralregistret kan du vända dig i ärenden som gäller ämbetsbevis och släktforskning.  

Till församlingssekreteraren kan du vända dig vid bokning av förrättningar och utrymmen. Församlings-sekreteraren nås på tfn 044 722 9241 (lämna meddelande om inget svar) och agricolaforsamling@evl.fi. Tillsvidare tar vi inte emot besök, utan betjäningen sker via telefon och e-post. 

Kring jul är vi anträffbara 21.12 kl. 9–12 och 13–15, 22.12 kl. 9–12, 28.12 kl. 9–12 och 13–15. Församlingssekreteraren på jobb igen från 4.1