Till nyhetslistan

Gudstjänstlivet öppnar upp – åtminstone lite... 

28.5.2021 12.08

 
Enligt Domkapitlets direktiv (25.5) är begränsningarna i vår region för tiden 1.6-15.6.2021 10 personer inomhus och 50 personer utomhus. 
 
Utdrag ur direktivet: ”Nytt är att man i gudstjänster och kyrkliga förrättningar kan tillämpa en sektormodell, vilket innebär att kyrkskeppet indelas i från varandra avskilda sektorer. I var och en sektor skilt för sig gäller ovan nämnda begränsningar.  
 
Vid kyrkliga förrättningar skall antalet närvarande begränsas med beaktande av rådande restriktioner. Av pastorala skäl kan ovan nämnda restriktioner överskridas, varvid kyrkoherden fattar beslut därom. Kyrkliga förrättningar skall ordnas möjligast småskaligt och primärt i församlingens utrymmen.  
 
Endast friska personer får delta i kyrklig förrättning. Vid förrättning skall andningsskydd användas.”  


 
I Agricola svenska församling börjar vi fira högmässa med församlingen närvarande fr.o.m. söndagen den 6 juni 2021, då i Lappträsk kyrka kl. 10 (med strömning), i Pernå kyrka kl. 13 och i Sarvsalö kapell kl. 18. Ta hänsyn till ovannämnda restriktioner och följ givna direktiv. Du blir antagligen dirigerad till någon viss del av kyrkan och någon viss ingång.  

Diskutera med den förrättande prästen om vilka restriktioner som gäller just där din förrättning (t.ex. dop, vigsel, jordfästning) skall ske.  

Vi hoppas och ber att samhället kan öppnas upp ytterligare, men att detta skall ske ansvarsfullt och säkert. Vi informerar så fort vi har något att berätta.  

Guds frid vare med alla! 

Karl af Hällström
t.f. kyrkoherde