Tvåspråkig mässa i Lovisa gravkapell

sö 19.5 kl. 10.00 – 11.00

Lovisa kapell

Vi firar mässa efter uppvaktningen vid hjältegravarna.

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Lovisa gravkapell, Liturg: Karl af Hällström, Predikant: Karl af Hällström, Kantor: Vera Tollander, Musikgrupp: Giséla Gren-Nordström, solosång, Kollekt: För att förbättra barns välmående och utbildning. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling